AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?
HORÚCA LINKA: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
Hovoríme po nemecky, po anglicky a po francúzsky

***Poštovné uhradíme za Vás za online objednávky do

Nemecka: ................................... od 100 € EU: ............................................... od 200 € Európy: ........................................ od 300 € mimoeurópské krajiny: .............. od 500 € .

Vyberte si značku vozidla:

123\ignition elektronické zapaľovanie pre oldtimer

Prečo zapaľovanie 123\ignition?

Zapaľovanie je vo veteránskom vozidle často zdrojom mnohých problémov. Mechanický systém, ktorý je zodpovedný za nastavenie zapaľovania, je po mnohých rokoch jednoducho opotrebovaný. Použitie systému založenom na optickom alebo magnetickom zapaľovacím systému, alebo na systéme spočívajúcom v Hallovej javu (ozvena), samozrejme nemôže kompenzovať opotrebenie mnohých častí konvenčného nastavenie zapaľovania v rozdeľovači, najmä nastavenie odstredivej sily.

Bezkontaktné zapaľovanie pre veteranska vozidlá

Rozdeľovač 123\ignition je iný. Aj keď sa zjavne navonok podobá originálnemu rozdeľovaču, vám známy mechanizmus nie je vo svojom vnútri, ale obsahuje úplne bezúdržbový high-tech mechanizmus. Rozdeľovač v žiadnom prípade nepôsobí ako cudzie teleso pod kapotou vášho veteránskeho automobilu. Umožní motoru bežať ako japonský šijací stroj, absolútne vyvážene. Rozdeľovač je vyrobený z poniklovaného hliníka.

123\ignition - bezúdržbový systém zapaľovania

Všetky pohyblivé časti vášho starého rozdeľovača, ako prerušovač, odstredivé závažia, pružiny, ložiská a vákuová membrána boli v zapaľovaní 123\ignition nahradené jedinou pohyblivou časťou - centrálny hriadeľom s rozdeľovacím palcom, ktorý sa nachádza na hriadeli!

Interna elektronika systému dodáva správne hodnoty pre nastavenie zapaľovania a optimálny uhol zatvárania v celom rozsahu otáčok, ktorými kedykoľvek poskytnúť najvyššiu energiu a výkon. Odpadá opotrebenie, ktoré by opätovne zmenilo už raz optimálne nastavené hodnoty zapaľovanie - zapaľovanie už nikdy nemusíte nastavovať! V spojení s našou indukčnou cievkou přizpůsovenou rozdeľovači 123\ignition a našim zapaľovacím káblom možno rozdeľovač 123\ignition nastaviť najlepšie. Iba veko rozdeľovača a palec by sa mali príležitostne obnoviť, aby motor vášho veteránskeho vozidla ďalej bežal k Vašej plnej spokojnosti. Bez prerušovača, bez nepríjemností!

Ak by niekedy vznikli otázky týkajúce sa vášho rozdeľovače 123\ignition, zavolajte nám. Neustále sa snažíme spoločne s vami nájsť optimálne nastavenie vášho systému zapaľovania. Dostanete od nás iba kvalitné diely, nech zapaľovacie cievky, zapaľovacie káble alebo i diely príslušenstva.

Dostanem 123\ignition aj pre moje auto, prípadne môj motor?

To, čo začalo ako pomôcka vodičky vozidla Citroen 2CV, sa vyvinulo ako zapaľovania pre mnoho klasických automobilov. Dodávame našim zákazníkom hotové rozdeľovače, zapaľovacie cievky, zapaľovacie káble ako aj a náhradné diely, ako sú veká rozdeľovača a palca rozdeľovača, z regálu v rovnaký deň. Dva až trikrát týždenne sú naše skladové regály doplňované. Zabezpečujeme tým krátke dodacie lehoty pre väčšinu vozidiel. Všeobecne platí, že máme rozdeľovače pre 2, 4, 6 a 8-valcové motory (akékoľvek poradie zapaľovania a smer chodu), s prevádzkovým napätím 6V a 12V, s alebo bez nastavenia podtlaku, ako aj množstvo kriviek zapaľovania. Našou špecialitou je konštrukcia dvojitého rozdeľovača zapaľovania, ktorý ponúkame pre 4 a 6-valcové motory (napr. NSU TT, Toyota, Porsche 911 ST a RSR). Zapaľovacie krivky oboch zapaľovacích okruhov sú každá nezávisle na sebe nastaviteľná.

Ak by pre vaše vozidlo nemal byť k dispozícii žiadny rozdeľovač, vyhotovíme vám zodpovedajúci 123 zapaľovania (tzv. konverzie), po predchádzajúcom dodaním odhadu nákladov, ktorý je pre vás nezáväzný. Môžeme sa oprieť o desiatky rokov skúseností v konštrukcii zapaľovaní. Radi vám budeme nápomocní aj pri nastavovaní predstihu, výberu a zadania správne krivky zapaľovania, prípadne charakteristiky, základné nastavenie, nastavenie podtlaku. Tieto konverzie ponúkajú možnosť vybaviť takmer všetky vozidlá rozdeľovačom 123\ignition.

Sme odborníci, pokiaľ ide o rozdeľovač zapaľovanie alebo vaše kompletné zapaľovanie.

Vždy geniálny nápad v zásobe - tím 123ignition.de !