HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?
Hotline: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
VI SNAKKER TYSK, ENGELSK OG FRANSK

***Vi betaler porto ved online-bestilling til

Tyskland: .................................... fra 100 € EU: ............................................... fra 200 € Europa: ....................................... fra 300 € Verden: ....................................... fra 500 € .

Velg ditt bilmerke:

Du befinner deg her: Startside / Tjeneste / Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål (og svar)

1. Hva er forskjellene mellom 123\ignition, 123\TUNE (USB) og 123\TUNE+ (Bluetooth)?

123\ignition, er alle 123-tenningers mor, og har vanligvis 16 programmerte tenningskurver som er tilgjengelige via en liten skrubryter. Tenningskurvene forklares i forskjellig grad i monteringsveiledningene. Monteringsveiledningene varierer. Noen ganger forklarer de den komplette tenningskurven, og andre ganger opplyser de kun om justeringens maksverdi. Innimellom forklarer monteringsveiledningen kun hvilken kurve som passer til hvilken type motor.
123\ignition finnes både med og uten vakuumtilkobling, og til både positivt og negativt jordete kjøretøy. Tenninger er tilgjengelige for biler med mekanisk innsprøyting, og forgassere og kjøretøy med elektrisk innsprøytning (D-Jetronic). Versjoner som passer til biler med positiv jording kan også brukes til kjøretøy med negativ jording. De 16 forskjellige tenningskurvene kan ikke justeres. Det finnes 123\ignition til mange forskjellige kjøretøy som ofte har motorspesifikke tenningskart, og 123\ignitions som har en omfattende spekter av tenningskart.

123\TUNE (USB) inneholder 2 tenningskurver som vanligvis ikke er tilpasset din motor. Disse to kurvene er eksempelkurver som forklares i fordelerens monteringsveiledning. Du kan endre tenningskurvene (og turtallsbegrenser) og tilpasse de motoren din ved å laste ned et gratisprogram på nettstedet vårt til den bærbare datamaskinen din (tilkobles via USB-kabel). Ideellt sett burde tilpassingen finne sted på et dynamometer, men med litt dyktighet kan dette også gjøres på gaten. Det kan opprettes 10 forskjellige punkter for den turtall- eller vakuum-avhengige tenningskurven. Tenningsverdiene mellom disse punktene interpoleres automatisk. Du kan lagre så mange tenningsverdier som du ønsker på datamaskinen din, og legge inn to av dem på fordeleren ved hjelp av et par klikk med datamusen. Du kan også dele disse med andre sjåfører, for eksempel via e-post. 123\TUNE gir deg muligheten til å bytte mellom to tenningskurver mens du kjører, og du trenger ingen USB-kabel til dette. Du har også begrenset mulighet til å endre på tenningskurvene mens bilen kjøres, men da må fordeleren være tilkoblet til en bærbar datamaskin ved hjelp av USB-kabelen.
123\TUNE kan brukes i både positivt og negativ jordete biler (med unntak av 8-sylindrede fordelere som kun er tilgjengelige for negativt jordete kjøretøy) og har en vakuumtilkobling (som ikke nødvendigvis må brukes). Standardversjonen av 123\TUNE er ikke kompatibel med kjøretøy med elektronisk innsprøytning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i en spesialtilpasset 123\TUNE.

Den nyeste versjonen av 123-tenningene er 123\TUNE+ (Bluetooth). Denne ligner på 123\TUNE (USB) men her kobles tenningen til datamaskinen via bluetooth. Tenningskurven kan endres og tilpasses motoren ved hjelp av en app på mobiltelefonen eller nettbrettet. 1 tenningskurve kan endres via appen og tilpasses motoren. Med Bluetooth-versjonen er det mulig å lagre så mange tenningskurver du vil på smarttelefonen/nettbrettet og laste dem tilbake i tenningsfordeleren eller å bytte disse kurvene elektronisk med andre. En stor fordel hos 123\TUNE+ (Bluetooth) er at man kan implementere en startsperre som aktiveres og deaktiveres via smarttelefonen/nettbrettet.


2. Trenger man en vakuumtilkobling selv om man har den elektroniske 123\ignition-fordeleren, og hva brukes den til?

Når motoren går, skapes et vakuum i innsugningstrakten fordi motoren suger til seg en blanding av brennstoff og luft ved hjelp av bevegelsen i stemplene og åpningen og lukkingen av ventilene. Samtidig møter denne luftstrømmen på flere motstander. Den første motstanden er gasspjelden. Gasspjeldens åpning reguleres med gasspedalen.
Når gasspjelden er så godt som lukket (og gasspedalen ikke brukes eller kun såvidt er i bruk) og motoren kjører med økt omdreiningstall (delbelastning) blir ikke forbrenningsrommene optimalt fylt og forbrenningen forsinkes litt. For å kompensere for dette blir tenningstidspunktet (ved stort vakuum i innsugningstrakten) justert til et tidligere punkt. Dette gjør at trykkpunktet på stempelet (i sin nedadgående bevegelse) skjer til riktig tidspunkt, til tross for tregere forbrenning.
I likhet med vanlige fordelere trenger også 123ignition dette “inputet”, altså informasjon om hvor stort trykket er i innsugningstrakten, for å kunne stille inn tenningstidspunktet på et tilstrekkelig tidlig punkt.
Dette er vanligvis ikke nødvendig hos kjøretøy som brukes innen motorsport, siden disse stort sett kjører med full belastning. Ved full belastning oppstår det ingen eller kun veldig lite vakuum i innsugningstrakten, siden gasspjeldet er åpent.
Forskjellige forgassertyper er ikke egnet til å fjerne vakuumet i innsugningstrakten.
Generelt bør du bestille en 123ignition med vakuumtilkobling dersom original-fordeleren har en vakuumregulator. 123Ignition-fordelere med vakuumtilkobling kan også brukes uten å koble til vakuumslangen. Da vil ikke en vakuumavhengig justering finne sted (kun en omdreiningstallavhengig justering).


3. Finnes det en bestemt 123\ignition-tenningsfordeler til motoren min?

Du kan se på det store tilbudet innen 123\ignition-tenningsfordelere i nettbutikken vår. Først bør du sammenligne målene i skissene med målene til originalfordeleren din for å forsikre deg om at du har valgt riktig modell iht. de ytre målene. Så bør du kontrollere tenningskurvene. 123\ignition-versjonen, også kalt switch-versjon, inneholder 16 forhåndsprogrammerte tenningskurver, som er listet med informasjon i en tabell.
Hvis disse tenningskurvene ikke er kompatible med motoren din, er 123\TUNE USB eller 123\TUNE+ Bluetooth riktig modell for deg. Med de programmerbare versjonene kan du opprette en egen tenningskurve. Husk at de programmerbare tenningsfordelerne ikke er utstyrt med kjøretøybestemte tenningskurver. Men du kan be oss om å innrette den originale tenningskurven.


4. Kan jeg selv installere en 123\ignition-tenningsfordeler?

Hvis du har god kjennskap til installasjon og innstilling av gamle tenningsfordelere, bør det ikke være et problem å selv installere 123\ignitions tenningsfordeler. Hvis du ikke har erfaring med dette, bør du ta kontakt med en fagperson. Spør oss etter fagpersoner i nærområdet ditt.
De programmerbare versjonene krever bestemt kunnskap om tenninger. Ved bestilling kan vi installere den originale tenningskurven på de programmerbare modellene, hvis vi har data eller får disse av deg.


5. Hva er hovedfordelene ved 123\ignition?

 • Enkel installasjon uten mekanisk adapsjon
 • Ingen vedlikeholdsarbeider
 • Variabel lukkevinkel for enda bedre ytelse
 • Bedre startegenskaper
 • Bedre avgassverdier
 • Bedre forbruksverdier
 • Ingen overoppheting av tennspolen
 • Innebygd LED for lekende lett innstilling av statisk tenningspunkt
 • En god pris i forhold til ytelsen


6. Hvilke operativsystem er kompatible med Bluetooth-appen?

Apple (iOS):

Bluetooth-appen fungerer med alle moderne smarttelefoner og nettbrett fra Apple. Forsikre deg om at enheten din fungerer med Bluetooth 4.0 low energy-standard.

Android:

Bluetooth-appen fungerer med de fleste Android-versjoner fra 4.4. Forsikre deg om at enheten din fungerer med Bluetooth 4.0 low energy-standard.

Vi kan dessverre ikke garantere funksjonaliteten til 123\TUNE+ med Android 7.0, siden denne Android-versjonen inneholder en Bluetooth-feil.


7. Hvilken tennspole anbefales sammen med 123\ignition?

Dette er avhengig av motoren din:

Hos Citroen 2CV: Bruk bare den originale tennspolen. Det beste tipset: Kjøp en ny svart 2CV-tennspole, og nye tennkabler i silikon. Den brune VISA-tennspolen ødelegger 123\ignition, siden den har en veldig lav intern motstand.

For 2-sylindrede DAF- eller FIAT-motorer anbefaler vi 123\ingition-tennspolen med 3 ohm intern motstand i primærkretsen (artikkelnummer: 7008).

For 4-sylindrede motorer med mindre enn omtrent 6 000 o/min anbefaler vi 123\ingition-tennspolen med 3 ohm intern motstand i primærkretsen (artikkelnummer: 7008). Hvis motoren har et høyere turtall enn dette, anbefaler vi samme tennspole med 1,5 ohm intern motstand i primærkretsen.

For 6-sylindrede motorer anbefaler vi 123\ingition-tennspolen med 1,5 ohm intern motstand i primærkretsen (artikkelnummer: 7008).

For 8-sylindrede motorer med mindre enn 4 000 o/min (før krigen osv.) anbefaler vi 123\ingition-tennspolen med 1,5 ohm intern motstand i primærkretsen (artikkelnummer: 7008). Hvis motoren har et høyere turtall enn dette, anbefaler vi 123\ignition-tennspolen med artikkelnummer 8943.

Til informasjon: Mange kunder klager over “forfalskede” Lucas Sport- eller Lucas Gold-tennspoler. Vi råder kundene våre å ikke bruke disse tennspolene.


8. Hvilke tennkabler er et godt valg sammen med 123\ignition?

Det er selvfølgelig mulig å bruke de gamle tennkablene slik at det originale utseende ikke endres, men noen kunder har hatt dårlige erfaringer med tennkabler med kobberkjerne. Her er det snakk om problemer fra feiltenning til motorer som ikke starter. For best mulig ytelse anbefaler vi karbonimpregnerte glassfiberkabler surret i rustfritt stål og med en ytre silikonisolering. Disse kablene trenger ingen uforstyrret plugg og har derfor bare liten motstand og god isolering. Vi tilbyr et bredt utvalg, fra kabler på 7 mm med originalt utseende til kabler med forskjellige farger og en diameter på 8 mm.


9. Hvilken tennplugg anbefales sammen med 123\ignition?

Bruk alltid tennpluggene til motoren din som anbefalt/instruert av produsenten. Men du kan øke elektrodeavstanden med 0,1 til 0,2 mm.


10. Tenningen fungerer ikke ved høyere turtall. Hvilken årsak kan dette ha?

Batteriet må gi tennspolen nok energi til en sterk tennignsgnist. Ved et høyere turtall finnes det ikke mye tid til dette mellom hver tenning. Derfor må alle innstillinger være perfekte for å få en god ytelse.

Forsikre deg om at du bruker riktig tennspole til motoren din. Her kan du lese spørsmål og svar “7. Hvilken tennspole anbefales sammen med 123\ignition?”.

Motstand i primærkretsen kan også føre til en rekke tenningsproblemer. Kontroller blant annet følgende punkter:

 • Forkobling: Bruk kun gode forbindelser og kabler i høy kvalitet i nødvendig styrke
 • Tenningslås: Forsikre deg om at tenningslåsen ikke er skadet. Kontroller dette ved å temporært koble tennspolen direkte til batteriet.
 • Massetilkobling ved fordeleren: Forsikre deg om at fordeleren har en god tilkobling til motorblokken, og motorblokken har en god tilkobling til chassiset.


11. Tenningsforstyrrelser opptrer rett etter at du har begynt å kjøre. Hva kan jeg gjøre for å unngå dette?

I noen tilfeller kan et instabilt elektrisk system forårsake slike forstyrrelser. 123\ignition beskyttes internt mot spenningsspisser (mer enn 15 V) og kobler inn i vernemodus i brøkdelen av et sekund når en spenningsspiss oppdages. Dette skjer vanligvis når batteriet er fullt ladet igjen etter start og regulatoren begynner å jobbe igjen.

Dette problemet kan forårsakes av en defekt generator eller en defekt eller dårlig regulator. Uheldigvis er det ikke mulig å måle disse spenningsspissene med et standard voltmeter, siden de kun dukker opp i mikrosekunder.

Denne feilen kan du veldig enkelt begrense ved å kjøre uten kjørende generator. Pass på at batteriet ditt er fullt ladet og at eventuelle andre systemer (som vannpumpe, servostyring) også drives av kjegleremmen som driver generatoren. Ikke koble fra generatoren fra det elektriske systemet og la den kjøre. Det kan føre til skade på generatoren.


12. Kan 123ignition.de hjelpe meg med å finne den beste tenningskurven til motoren min?

Det er dessverre ikke mulig! Til dette trenger vi helt spesielt utstyrt (som dynamometer) og et verksted. Vi har ingen av disse.

Men vi har de originale tenningskurvene til mange fordelere. Mot et lite gebyr kan vi finne den originale tenningskurven til motoren din, og programmere denne på 123\TUNE USB eller 123\TUNE+ Bluetooth hvis vi finner den.


13. Hvilke operativsystem kan kjøre programvaren til den programmerbare 123\TUNE USB?

Den kjører på:

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP (Service Pack 2)

Det finnes ingen versjon for iOS eller Linux.

Til koblingen mellom datamaskin og tenningsfordeler trenger du en USB A ---> USB mini B-kabel. Denne er ikke inkludert i fordeleren.


14. Etter montering av 123 ignition viser turtelleren min feil verdier og/eller svinger sterkt. Hva kan jeg gjøre for å unngå dette?

Mellomkoblingen til en diode 1N4007, 1000V (koster mindre enn 1 euro) mellom tennspoletilkobling og turteller lønner seg her. Vær nøye på installasjonsretningen, med katoden (strek på dioden) i retning turteller. En diskret løsning med en diode som bare er omtrent 5 mm lang. Loddes på plass på ønsket sted eller monteres med kabelsko.