Hur kan vi hjälpa dig?
Hotline: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
Vi pratar tyska, engelska och franska

***Vi betalar portot för dig när du beställer online

Tyskland: .................................. från 100 € UE: ............................................ från 200 € Europa: ..................................... från 300 € Värld: ........................................ från 500 € .

Välj ditt bilmärke:

Du är här: Home / Tjänsten / Frågor och svar

Vanliga frågor (ooch deras svar)

1. Vad är skillnaden mellan 123\ignition, 123\TUNE (USB) och 123\TUNE+ (Bluetooth)?

123\ignition, ”modern” av alla 123-fördelare har vanligen 16 tändkurvor som kan aktiveras per vridomkopplare på sidan av fördelarhuset. Dessa tändkurvor beskrivs mer eller mindre i detalj i monteringsanvisningarna. Vissa av dem beskrivs i sin helhet (alla mellanliggande punkter), vissa beskrivs endast med deras max värde och för andra anges endast vilken motor de är avsedda för.
Det finns 123\ignition-fördelare med och utan vakuumförställning, för bilar med negativ och positiv polaritet och för bilar med mekanisk insprutning, och även till förgasare och elektronisk insprutning (D-Jetronic). Versioner ämnade för anslutning till bilar med positiv jord kan också anslutas till bilar med negativ jord. Ingen av de 16 tändkurvorna kan modifieras (varken av dig eller av oss). Det finns ett stort antal bilspecifika 123\ignition-fördelare, ofta med motorspecifika tändkurvor, och ibland med ett omväxlande urval av tändkurvor.

123\TUNE (USB) har 2 tändkurvor vid leverans. Dessa tändkurvor är vanligen inte justerade för behoven hos din motor. De är exempel vars funktion förklaras i manualen. De kan justeras/ställas in efter behoven hos din motor (inkl. varvtalsbegränsare) med ett (kostnadsfritt) nedladdningsbart program och en PC/bärbar dator (anslutning via USB-kabel). Det bästa är att boka en station för mätning av motoreffekten under en eller två timmar, men det kan också göras på vägen. Du kan definiera 10 punkter både för rotationshastighetskurva och för vakuumkurva. Mellanvärdena interpoleras automatiskt. Du kan spara hur många tändkurvor du vill på din PC/bärbara dator och ladda in 2 av dem hur ofta du vill i din 123\TUNE-fördelare eller byta dem med andra förare (också via e-post). Du har möjligheten att växla mellan de 2 laddade tändkurvorna medan du kör utan USB-anslutning. Dessutom kan du i viss grad manipulera tändkurvan under körningen förutsatt att fördelaren är ansluten till en bärbar dator via USB-kabel.
123\TUNE är utformad för bilar med negativ och positiv jord (förutom fördelare för 8 cylindrar som endast finns för bilar med negativ jord) och den är alltid utrustad med en kontakt för vakuumförställning, som dock inte nödvändigtvis måste anslutas. 123\TUNE finns inte för motorer med elektronisk insprutning i standardversionen. Kontakta oss för anpassade fördelare.

Det senaste steget i utvecklingen hittills är 123\TUNE+ (Bluetooth), liknande 123\TUNE (USB). Den största skillnaden är att anslutningen mellan en PC/bärbar dator och fördelaren upprättas via Bluetooth istället för USB-kabel. Tändkurvan i 123\TUNE+ (Bluetooth) kan modifieras med din smarttelefon/surfplatta ansluten via Bluetooth till fördelaren. Med Bluetooth-versionen är det möjligt att spara hur många tändkurvor du vill på din smartphone/surfplatta och ladda tillbaka dem i tändningsfördelaren eller att byta ut dessa kurvor elektroniskt med andra. En stor fördel är den implementerade startspärren som kan aktiveras/inaktiveras via en smarttelefon/surfplatta.


2. Behöver jag vakuumförställning trots att jag använder en helt elektronisk tändning och vad är det bra för?

När motorn körs uppstår ett vakuum i inloppsgrenröret, vilket orsakas av kolvarnas upp- och nedåtgående slag i cylindrarna samt öppningen och stängningen av ventilerna, vilket skapar sugningen av bensin- och luftblandningen. Sugningen har ett motstånd, först och främst från gasspjället, som regleras av gaspedalen.
Genom att köra motorn med högre varvtal och ett mer eller mindre stängt gasspjäll (dvs. gaspedalen är inte nedtryckt eller bara lite nedtryckt, vilket kallas området med delbelastning), fylls inte förbränningsrummen optimalt, vilket gör att förbränningen sker långsammare. När kolven befinner sig i sitt expansionsslag förställs tändpunkten för att återta tiden som förlorades på grund av den långsamma förbränningen.
123ignition behöver, precis som konventionella fördelare, en inmatning, dvs. information om hur stort vakuumet är i inloppsgrenröret för att kunna reagera korrekt och förställa tändningen.
Bilar som används för racerkörning behöver oftast inte vakuumförställning eftersom de övervägande körs med full gas. När en motor körs med full gas skapas inget eller ett mycket litet vakuum i inloppsgrenröret eftersom gasspjället är helt öppet.
Vissa typer av förgasare är inte lämpliga tillsammans med vakuumförställning. Vi känner endast till ett par fordon med Weber-förgasare som kör med vakuumförställning.
Vanligen bör du beställa en 123ignition med vakuumförställning om originalfördelaren har en vakuumenhet. 123ignition-fördelare med vakuumförställning kan köras utan att ansluta vakuumröret till fördelaren, vilket helt enkelt betyder att om det inte finns någon ingång sker ingen framställning (annan än framställning beroende av rotationshastighet).


3. Finns det en 123\ignition-fördelare för min specifika motor?

Ta en titt på det stora utbudet av 123\ignition-produkter i vår webbutik. Jämför först ritningsmåtten med din originalfördelare för att vara säker på att du har valt rätt mekanisk modell. Sedan ska du kontrollera tändkurvan. 123\ignition-versionen som också kallas ”Switch”-versionen, erbjuder 16 förprogrammerade tändkurvor som anges i kurvtabellen. Om tändkurvorna inte matchar med din specifika motor är antagligen de programmerbara 123\TUNE USB eller 123TUNE+ Bluetooth det rätta valet för dig. Med programmerbara enheter kan du programmera dina egna tändkurvor. Observera att dessa fördelare inte är utrustade med motorspecifika tändkurvor som standard. Du kan beställa en fördelare förinställd med standardkurva från oss.


4. Kan jag installera ett 123\ignition-system själv?

Om du klarar att installera en gammaldags fördelare bör du enkelt klara av installationen av en 123\ignition. Om du inte har erfarenhet av detta är det bättre att du kontaktar en specialist för installationen. Kontakta oss för en specialist i ditt område.
De programmerbara versionerna kräver viss erfarenhet inom tändteknik, men om vi har de data som krävs eller om du förser oss med dessa, kan du beställa en fördelare förinställd med en standardkurva av oss.


5. Vad är de huvudsakliga fördelarna med 123\ignition?

 • Enkel installation utan behov för mekaniska anpassningar
 • Inget underhåll, aldrig mer!
 • Variabel kamvinkel för bättre prestanda
 • Bättre start
 • Bättre utsläpp
 • Bättre bränsleförbrukning
 • Ingen utbränning av tändspolen
 • Inbyggd LED för enkelt statisk tändinställning
 • Verkligt värde för dina pengar


6. Vilka operativsystem är Bluetooth-appen kompatibel med?

Apple (iOS):

Bluetooth-appen är kompatibel med alla moderna Apple smarttelefoner och surfplattor. Kontrollera att din enhet har Bluetooth 4.0 med låg strömförbrukning.

Android:

Bluetooth-appen är kompatibel med de flesta versionerna av Android. Kontrollera att du använder Android 4.4 eller nyare och att din enhet har Bluetooth 4.0 med låg strömförbrukning.

Tyvärr kan vi inte garantera att 123\TUNE+ fungerar med Android 7.0 på grund av en Bluetooth-bugg i denna version av Android.


7. Vilken tändspole rekommenderar ni för 123\ignition?

Det beror på din motor:

På en Citroen 2cv: ANVÄND INTE andra tändspolar än standard. Bästa rådet: köp en ny svart 2CV-tändspole och nya (silikon) tändkablar. Den bruna VISA-tändspolen kommer att förstöra tändningen eftersom dessa spolar har ett mycket lågt primärmotstånd.

För 2-cylindriga DAF- eller FIAT-motorer rekommenderar vi 123\ignition-spolen med 3 ohm motstånd i primärlindningarna (produktnummer: 7008).

För 4-cylindriga motorer som inte går över 6 000 rpm rekommenderar vi 123\ignition-spolen med 3 ohm motstånd i primärlindningarna (produktnummer: 7008). För motorer med över 6 000 rpm rekommenderar vi samma spole med 1,5 ohm motstånd i primärlindningarna.

För 6-cylindriga motorer rekommenderar vi 123\ignition-spolen med 1,5 ohm motstånd i primärlindningarna (produktnummer: 7008).

För 8-cylindriga motorer som inte går över 4 000 rpm (förkrigsmodeller, osv.), rekommenderar vi 123\ignition-spolen med 1,5 ohm motstånd i primärlindningarna (produktnummer: 7008). Om din motor har ett högre varvtal rekommenderar vi 123\ignition-spolen med produktnummer 8943.

Obs! Vi har hört många klagomål från våra kunder om de falska tändspolarna ”Lucas Sport” eller ”Lucas Gold” och vi rekommenderar inte att använda dessa spolar.


8. Vilken typ av tändkablar bör jag välja med 123\ignition?

Det är alltid bäst att använda dina original tändkablar för utseendets skull, men vissa av våra kunder har upplevt avvikande beteende med misständning och motorer som inte startar vid användning av koppartändkablar. För bästa prestanda rekommenderar vi så kallade "kolimpregnerade tändkablar med glasfiberkärna". Dessa kablar har ett lågt motstånd och mycket god isolering. Vi erbjuder ett brett utbud från 7 mm kablar med originalutseende till kablar med olika färger med 8 mm i diameter.


9. Vilken typ av tändstift rekommenderar ni med 123\ignition?

Använd alltid de tändstift som biltillverkaren anger för din motor! Dock kan du öka elektrodavståndet med ca. 0,1 mm – 0,2 mm.


10. Det ser ut som att min motor misständer i det höga varvtalsområdet. Vad orsakar detta problem?

Bilbatteriet måste tillföra energi till tändspolen för att skapa en kraftfull gnista. I det högre varvtalsområdet är tiden för att göra detta mycket kort, därför måste alla förhållanden vara perfekta för god prestanda.

Se till att du använder rätt spole för din motor: Läs fråga och svar nr ”7. Vilken tändspole rekommenderar ni för 123\ignition?”.

Motstånd i primärkretsen kan orsaka mycket problem med tändningen, så tänk på följande:

 • Kabeldragning för spole och tändning: Använd kontakter och kablar av hög kvalitet och motsvarande ledningstvärsnitt
 • Tändnyckel: Se till att tändnyckeln i instrumentpanelen är i gott skick (testa att strömsätta tändningen/tändspolen direkt från batteriet)
 • Fördelarens jordanslutning: Se till att fördelaren har god elektrisk anslutning till motorn, och motorn med chassit


11. Det ser ut som att tändningen misständer efter ett par kilometers körning, vad kan jag göra?

I vissa fall kan en mycket instabil spänning i bilens elsystem orsaka misständningar. 123ignition är skyddad mot högspänningstoppar (högre än 15 V) och antar skyddsläge på en bråkdels sekund om en spänningsstopp detekteras. Oftast uppstår fel när bilbatteriet laddas fullt efter start och spänningsregulatorn börjar fungera.

Detta problem kan orsakas av en defekt generator/kilrem eller en dålig spänningsregulator. Tyvärr är det omöjligt att mäta detta med en standard spänningsmätare eftersom det rör sig om högspänningstoppar under bråkdelar av en sekund.

Du kan enkelt testa detta genom att köra utan generator/kilrem. Använd ett fulladdat bilbatteri och kom ihåg att andra viktiga system (t.ex. vattenpumpen, servostyrningen) kan vara drivna av kilremmen. Kör under inga omständigheter elsystemet med kilremmen/generatorn separerad från elsystemet. Det kan skada kilremmen/generatorn.


12. Kan 123ignition.de hjälpa mig att finna den bästa tändkurvan för min motor?

Tyvärr inte! Vi skulle behöva speciell utrustning (t.ex. en station för mätning av motoreffekt) och vi skulle behöva ett garage. Vi har inget av detta.

Dock har vi ett omfattande bibliotek av originaltändkurvor. Vi kan undersöka och om vi finner originaltändkurvan för din motor, kan vi programmera din 123\TUNE USB eller 123\TUNE+ Bluetooth till originalspecifikationer. Vi tar en liten avgift för detta.


13. Vilket operativsystem fungerar den programmerbara 123\TUNE USB-programvaran på?

Den fungerar med:

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP (Service Pack 2)

Det finns ingen version för iOS eller Linux.

Obs! USB A ---> USB mini B-kabel ingår inte.


14. Min varvtalsräknare visar felaktiga värden efter installationen av 123 ignition. Vad kan jag göra?

Mellanplacering av en diod 1N4007, 1 000 V (kostar under 10 Kr) mellan tändspolen och vartalsräknaren är lösningen i detta fall. Beakta också installationsriktningen, katoden (strecket på dioden) riktad mot varvtalsräknaren. Detta är en diskret lösning eftersom dioden endast är 5 mm lång och endast löds fast vid någon punkt eller installeras med kabelskor.